Δωρεάν κράνη σε όλους τους μαθητές της Ολύνθου!

0 Comments

Το Δημοτικό Σχολείο Ολύνθου σε συνεργασία με την Κοινότητα Ολύνθου και την οικονομική στήριξη των Ολυνθιωτών ιδιοκτητών εργοστασίων επεξεργασίας Πράσινης Ελιάς υλοποιήσαν δράση με τίτλο «Κανένα παιδί στο ποδήλατο χωρίς

Read Full