Συμμετέχουμε στο KROS

0 Comments

Το Το School Traffic Olynthos Project (STOP) έχει επιλεχθεί για να ενταχθεί στο Δίκτυο των 100 Πιλοτικών σχολείων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος KROS για την Οδική Ασφάλεια.

Το KROS είναι ένα πρόγραμμα Εrasmus+ (KA2- συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών) για την εκπαίδευση, στο οποίο ηγείται το ΙΟΑΣ ως Project Manager και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της ΕΕ. Σκοπός του έργου είναι να αλλάξει ο τρόπος  με τον οποίο εφαρμόζονται προγράμματα και πρωτοβουλίες για την Οδική Ασφάλεια σε σχολεία στην Ευρώπη, ενισχύοντας το ρόλο των εκπαιδευτικών σε σχετικά θέματα. Οι εκπαιδευτικοί θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ενσωμάτωση των θεμάτων Οδικής Ασφάλειας στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών, εμπλέκοντας τους γονείς και επηρεάζοντας τις στάσεις των μαθητών. Επιπλέον, το έργο στοχεύει στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την επικύρωση ενός καινοτόμου προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης για τους εκπαιδευτικούς.  Το πρόγραμμα KROS προτείνει τη χρήση καινοτόμων εργαλείων μέσω μιας πολυθεματικής προσέγγισης, η οποία απαιτεί εκτεταμένη συνεργασία και δικτύωση μεταξύ σχολείων και διαφόρων φορέων. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 7 Οργανισμοί από 5 χώρες: Ελληνογερμανική Αγωγή -Eλλάδα, CECE (Spanish  Confederation of  Education &Training centers) – Spain,  BundesGymnasium und BundesRealGymnasium Schwechat -Austria)-, ITS ( Motor Transport Institute ) – Poland,  Trinity College Dublin-The University of Dublin (TCD)-Ireland)-,  Omegatech – Eλλάδα, I.O.AΣ. (Ελλάδα)

Categories: