Παρουσίαση του Πάρκου και βασικών εννοιών

Κατά το πρώτο στάδιο της επίσκεψης των μαθητών γίνεται η παρουσίαση του Πάρκου και βασικών εννοιών της Κυκλοφοριακής Αγωγής στο Πολιτιστικό Κέντρο Ολύνθου.

Αφόρμηση:

Εμφανίζεται με “ειδική” στολή ο κύριος! και ζητάει από τα παιδιά να τον «βαφτίσουν»!! Γράφουμε τα ονόματα που προτείνουν στον πίνακα και ακολουθεί ψηφοφορία για το όνομα που θα τον φωνάζουν!!

Παρουσίαση του νέου:

1. Παρουσίαση του Πάρκου με το υλικό που διαθέτει.
2. Τι είναι η Κυκλοφοριακή Αγωγή και Κ.Ο.Κ (καταιγισμός ιδεών)
3. Κατηγορίες σήμανσης.
4. Είδη σημάτων.
5. Είδη δρόμων και πώς κινούμαστε ως πεζοί και πώς ως οδηγοί.

Πηγή φωτογραφιών είναι από παρουσίαση του Ν. Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Εμπέδωση – Αξιολόγηση

Το πρώτο στάδιο ολοκληρώνεται με διάφορα διαδραστικά παιχνίδια που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για το Πάρκο.

Σας καλούμε να τη ζήσετε από κοντά …