Πριν την επίσκεψη στο Πάρκο …

Πριν την επίσκεψη στο Πάρκο, παρακαλούμε διαβάστε και λάβετε γνώση των παρακάτω που αποτελούν και την απαραίτητη προϋπόθεση για την επίσκεψή σας:

  1. Τον κανονισμό Λειτουργία του Πάρκου και  των υποχρεώσεων που έχουν μαθητές και εκπαιδευτικοί κατά την συμμετοχή τους στην υλοποίηση του Προγράμματος.  κλικ ΕΔΩ
  2. Την έγκριση του εκπαιδευτικού Προγράμματος από το Υ.ΠΑΙ.Θ. κλικ ΕΔΩ
  3. Κατεβάστε και εκτυπώστε την Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Προγράμματος.  κλικ ΕΔΩ 

Διάβασαμε τα παραπάνω και επιθυμούμε να επισκεφτούμε το Διαδραστικό Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής με σκοπό την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Φωνάζουμε STOP στα ατυχήματα» που έχει την έγκριση  Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), αριθμό πρωτ. 152398/2019.