Μήνυμα από τον Διευθυντή

Η κατασκευή του Διαδραστικού Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής σε μικρογραφία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με παιδαγωγικά κριτήρια και ακολουθεί την βιωματική μάθηση. Κατανοώντας το σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ένα Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, υλοποιήσαμε την κατασκευή του και το θέτουμε σε λειτουργία στον αύλειο χώρο του Σχολείου μας.  Σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας αυριανής γενιάς οδηγών με την απαραίτητη κυκλοφοριακή κουλτούρα. Ο νέος με διαμορφωμένη από το σχολείο κυκλοφοριακή κουλτούρα  και έχοντας αποκτήσει στοιχειώδεις δεξιότητες οδηγικής συμπεριφοράς, οραματίζεται μια αυριανή κοινωνία, όπου η Οδική ασφάλεια θα είναι προτεραιότητα όλων. Ο νέος αυτός θα θεωρεί την απόκτηση άδειας οδήγησης ως φυσικό επακόλουθο μιας μακροχρόνιας εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επιπλέον είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι τα παιδιά επηρεάζουν θετικά τους γονείς οδηγούς και τείνουν να τους κάνουν να οδηγούν ασφαλέστερα, όπως έχει αποδείξει η διεθνής εμπειρία μέσω ερευνών.

Με σύνθημα «Φωνάζουμε STOP στα ατυχήματα» περιμένουμε να φιλοξενήσουμε μαθητές και εκπαιδευτικούς για μία διαφορετική προσέγγιση της Κυκλοφοριακής Αγωγής.

Το  Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής κατασκευάστηκε με μέγα δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και δωρεές φορέων και κατοίκων του χωριού.  Μέσω ανοικτής πρόσβασης απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερομένους και έχει τη φιλοδοξία να αποτελέσει πρότυπο καλής πρακτικής.

Βασίλης Μ. Μισαηλίδης