Υλικό μαθημάτων

Πλούσιο υλικό για την Κυκλοφοριακή αγωγή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα από τους εκπαιδευτικούς στην τάξη τους πριν την επίσκεψη στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής.

Κυκλοφοριακή Αγωγή

Τί είναι ο Κ.Ο.Κ.;

Κάθετη σήμανση οδών

Οριζόντια σήμανση

Ο Δεκάλογος του καλού οδηγού

Παίζουμε με τα σήματα …

Traffic Education

Παζλ

Λογισμικά- Φύλλα Εργασίας

Ζωγραφική