Υλικό μαθημάτων

Πλούσιο υλικό για την Κυκλοφοριακή αγωγή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα από τους εκπαιδευτικούς στην τάξη τους πριν την επίσκεψη στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής ή στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Αναλυτική παρουσίαση της Κυκλοφοριακής Αγωγής:  αφόρμηση, παρουσίαση του νέου και παιχνίδια εμπέδωσης. Κλικ στην εικόνα!

Μαθαίνουμε τα σήματα παίζοντας…
Η μάθηση γίνεται παιχνίδι …

Παζλ

Η μάθηση γίνεται παιχνίδι…

Κατεβάστε και εκτυπώστε την φωτογραφία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής και μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε βάζοντας την φαντασία των μαθητών σας και τις διδακτικές σας εμπειρίες να δημιουργήσουν καταστάσεις και σενάρια…
Οι προτάσεις μας:…… κλικ στην εικόνα


Κυκλοφοριακή Αγωγή

Τί είναι ο Κ.Ο.Κ.;

Κάθετη σήμανση οδών

Οριζόντια σήμανση

Ο Δεκάλογος του καλού οδηγού

Λογισμικά- Φύλλα Εργασίας

Ζωγραφική