Λογισμικά- Φύλλα Εργασίας

 
STOP στα ατυχήματα

Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια Α’, Β’

Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια Α’Image Unavailable
Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, με στόχο να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής: να μάθουν να κυκλοφορούν πεζοί με ασφάλεια, να γνωρίσουν τους κινδύνους που υπάρχουν στο δρόμο, να μάθουν τα σήματα κυκλοφορίας, να μάθουν για την ασφαλή οδήγηση με το ποδήλατο, καθώς και τις προφυλάξεις που πρέπει να παίρνουν όταν μετακινούνται με μέσα μεταφοράς (αυτοκίνητο, μέσα μαζικής μεταφοράς), να μπορούν να βρίσκουν λύσεις σε πραγματικές συνθήκες.

Στόχος του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού πακέτου είναι οι μαθητές να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής: να μάθουν να κυκλοφορούν πεζοί με ασφάλεια, να γνωρίσουν τους κινδύνους που υπάρχουν στο δρόμο, να μάθουν τα σήματα κυκλοφορίας, να μάθουν για την ασφαλή οδήγηση με το ποδήλατο, καθώς και τις προφυλάξεις που πρέπει να παίρνουν όταν μετακινούνται με μέσα μεταφοράς (αυτοκίνητο, μέσα μαζικής μεταφοράς), να μπορούν να βρίσκουν λύσεις σε πραγματικές συνθήκες
Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο αποτελείται από μία πολυμεσική εφαρμογή που περιλαμβάνει θεωρία και δραστηριότητες ανά τάξη καθώς και φύλλα εργασίας και βιβλίο εκπαιδευτικού σε έντυπη μορφή.

Το συγκεκριμένο λογισμικό διατίθεται ελεύθερα για εκπαιδευτική χρήση.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε το λογισμικό

Λογισμικό Μαθαίνω να Κυκλοφορώ με Ασφάλεια Α

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να κατεβάσετε:

Βιβλίο Δασκάλου .pdf
Φύλλα Εργασίας Α-Β τάξεων .pdf
Φύλλα Εργασίας Γ-Δ τάξεων.pdf
Φύλλα Εργασίας Ε-ΣΤ τάξεων.pdf

Λογισμικό Μαθαίνω να Κυκλοφορώ με Ασφάλεια Β
Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, που αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας με απλά και δημιουργικά μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής, παιγνίδια κυκλοφοριακής αγωγής και παιγνίδια εξοικείωσης, που επιτυγχάνουν άμεσο οπτικό – ακουστικό αποτέλεσμα και επιτρέπουν τη μεταφορά του αποτελέσματος σε άλλα μέσα και υλικά. Προσεγγίζει τη γνώση διαθεματικά και βιωματικά και επιτρέπει τον αυτοσχεδιασμό, το τυχαίο, το αυθόρμητο, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα των μαθητών, πλουτίζοντας τις εγκυκλοπαιδικές γνώσεις και βοηθώντας στην επικοινωνία. Περιλαμβάνει: Μαθήματα Κυκλοφοριακής αγωγής: Σήματα και φανάρια, κόκκινο και πράσινο, Σταμάτης και Γρηγόρης, γνώση και διάκριση Μαθήματα δημιουργικής κυκλοφοριακής αγωγής: Ζωγραφική σημάτων, φαναριών, καταστάσεων κυκλοφορίας, Παιγνίδια – Εξοικείωση με τον Η/Υ και τη χρήση ποντικιού: Παζλ, εικόνες, ποδήλατο, σύνθεση, μνήμη, δημιουργικά και γνωστικά παιγνίδια Βίντεο – μαθήματα και βίντεο καταστάσεων Μουσική, Φύλλα εργασίας και Μαγικές εικόνες: Πρωτότυπες, εντυπωσιακές δραστηριότητες με… ένα κλικ

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε το λογισμικό
Λογισμικό Μαθαίνω να Κυκλοφορώ με Ασφάλεια Β