Επικοινωνία

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Δημοτικό Σχολείο Ολύνθου
Τ.Κ. 63200 Όλυνθος
Ν. Χαλκιδικής
Τηλέφωνο: 2373091392
Φαξ: 2373091392

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
dimolynth at sch.gr (at=@)