“Κυκλοφορώ”

Σχολικές Βεβαιώσεις Οδικής Ασφάλειας ή Δίπλωμα ποδηλάτου

«ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ»

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ρόλου των σχολείων στην οδική ασφάλεια, πρέπει να θεσπιστεί ο θεσμός των Σχολικών Βεβαιώσεων Οδικής Ασφάλειας ή Δίπλωμα ποδηλάτου. Οι βεβαιώσεις ή τα Δίπλωματα να αποτελούν τον προθάλαμο για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης μοτοποδηλάτου, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο τη σημασία που δίνει το ελληνικό κράτος στην παιδεία που έχει να κάνει με την οδική ασφάλεια. Στόχος της προετοιμασίας αυτής από το σχολείο είναι η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων από τους μαθητές, ώστε να κατανοηθούν καλύτερα οι κανόνες χρήσης των οδών από οδηγούς και πεζούς. Αυτό γίνεται με σκοπό να εξαλειφθούν τα λάθη στην συμπεριφορά που οφείλονται στην άγνοια, αλλά και στις «λανθασμένες ιδέες» των παιδιών, ώστε μεγαλώνοντας να μην έχουν να αντιμετωπίσουν ανάλογα προβλήματα.
Πιο συγκεκριμένα, για την απόκτηση της Σχολικής Βεβαίωσης Οδικής Ασφάλειας ή του Δίπλωμα ποδηλάτου οι απαιτήσεις θα είναι πολύ συγκεκριμένες, και θα αφορούν σε θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση. Η Βεβαίωση αυτή θα αφορά μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης του Σχολείου και θα εξετάζει τις γνώσεις των μαθητών σε θέματα οδικής ασφάλειας και εφαρμογής τους. Η Βεβαίωση η το Δίπλωμνα θα επικυρώνει την επαρκή γνώση των εξεταζομένων πάνω στο θέμα της οδήγησης ποδηλάτου σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, να είναι δε απαραίτητο στοιχείο και προσόν για τα άτομα που θα ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν μαθήματα εκπαίδευσης μοτοποδήλατων.
Τα θέματα που θα εξετάζονται να τα επεξεργάζονται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς στα μαθήματα της Κυκλοφοριακής Αγωγής που γίνονται στα Σχολεία.

simata.gif

Η εξέταση να γίνεται με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, καθώς και με συμπλήρωση ερωτηματολογίων πολλαπλών επιλογών καθώς και με παραστάσεις συνθηκών κυκλοφορίας σε Πάρκα Κυκλοφοριακής Αγωγής. Το ζητούμενο της εξέτασης να αποτελεί η αξιολόγηση των μαθητών σε ζητήματα συμπεριφοράς σε διάφορες κυκλοφοριακές συνθήκες, όπως και η πρόβλεψη έκτακτων συμβάντων στο δρόμο
Οι εξετάσεις αυτές να λαμβάνουν χώρα κάθε χρόνο και η συμμετοχή κάποιου σε αυτές γίνεται μετά από αίτηση του. Θεσπίζοντας διάφορες αρμόδιες επιτροπές από εκπαιδευτικούς και αντιπροσωπείες εξειδικευμένες επάνω στο θέμα της οδικής εκπαίδευσης, από τα Υπουργεία που ασχολούνται με αυτό. Τέτοια είναι το Υπουργείο Παιδείας, όπως και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας). Αξίζει να σημειωθεί πως αυτές οι επιτροπές θα ανανεώνουν και θα προτείνουν κάθε χρόνο τα ερωτηματολόγια, το επίπεδο των εξετάσεων, καθώς και τις απαιτήσεις από τους υποψηφίους μσθητές.
Μετά από την εξέταση, ο κάθε επιτυχής υποψήφιος να γίνεται κάτοχος βεβαίωσης ή Διπλώματος με τον τίτλο:«ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ» που μπορεί να έχει την παρακάτω μορφή σε διαστάσεις πιστωτικής κάρτας.

kikloforw.PNG

Πιστεύουμε η παραπάνω πρόταση είναι ρεαλιστική και μπορεί να εφαρμοστεί πιλοτικά από ορισμένο αριθμό σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που υλοποιούν προγράμματα Κυκλοφοριακής Αγωγής και στην συνέχεια να γενικευτεί.