Το Πάρκο

Το Πάρκο μας είναι ένα αλλιώτικο Πάρκο με τεκμηριωμένη παιδαγωγική προσέγγιση κοντά στην ηλικία των μαθητών, που  μπορούν να τοποθετούν σήματα οδικής κυκλοφορίας. Υπάρχουν διαβάσεις πεζών, δρόμοι διπλής κατεύθυνσης, μονόδρομο, κυκλικός κόμβος, κόμβοι, φανάρια, χώρος στάθμευσης, χώροι πρασίνου κ.ά. Σε γενικές γραμμές πάντως, το εν λόγω Πάρκο δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά μέσα από το παιχνίδι να αποκτήσουν σωστή οδική συμπεριφορά και ασφάλεια, που είναι και το ζητούμενο στις μέρες μας.

Ήδη έχει αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, που θα αξιοποιεί τις δυνατότητες του Πάρκου με απλές και δημιουργικές δραστηριότητες κυκλοφοριακής αγωγής με τις οποίες οι μαθητές θα έχουν άμεσο οπτικό αποτέλεσμα των δράσεων τους. Θα οδηγούν και θα εφαρμόζουν τον ΚΟΚ με αυτοκινητάκια που τους είναι οικεία.

Πέρα από τα οφέλη των δραστηριοτήτων στο Πάρκο, που αναφέρθηκαν παραπάνω, οι μαθητές θα αποκτούν κοινωνικές δεξιότητες, όπως δεξιότητες επικοινωνίας με συνομηλίκους, επιτυχή επίλυση οδικών προβλημάτων, ικανότητα αυτορρύθμισης της συμπεριφοράς τους καθώς και έλεγχο των συναισθημάτων τους.