Πλάνο Λειτουργίας

Εκπαιδευτικοί εκπονούν πρόγραμμα Κυκλοφοριακής αγωγής θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στην Όλυνθο και οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν στο σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξενάγησης.
Η εκπαίδευση
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει τα στάδια :

  • Κατά το πρώτο στάδιο οι μαθητές θα παρακολουθούν στο Πολιτιστικό Κέντρο Ολύνθου παρουσίαση του Πάρκου και βασικών εννοιών της Κυκλοφοριακής Αγωγής.
  • Στην συνέχεια θα γίνεται μετάβαση στο χώρο του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής και βιωματικά θα μαθαίνουν να αναγνωρίζουν την οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση του πάρκου (σήματα ) καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία (δρόμος – πεζόδρομο- πάρκινγκ, κυκλικός κόμβος κ.λπ.)
  • Θα ακολουθεί η αναγνώριση των σημάτων του ΚΟΚ και η σωστή τοποθέτησή τους στο Πάρκο
  • Έπεται η εκπαίδευση των μαθητών πώς να κυκλοφορούν ως πεζοί με ασφάλεια.
  • Τέλος το πρόγραμμα θα ολοκληρώνεται με την πρακτική εξάσκηση κάνοντας διάφορες διαδρομές με τα ξύλινα αυτοκινητάκια ακολουθώντας αυτά τα οποία διδάχτηκαν.

Το Πάρκο μέσω Ανοικτής Πρόσβασης, θα απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους και θα αποτελεί πρότυπο καλής πρακτικής.